Ràdio Molins de Rei (91.2 FM). A les 11h

L’Àlex Àlvarez entrevista l’Anna Garcia, presidenta de Desenvolupament a l’Àfrica. Songtaaba, a l’espai “molinsderei.net” del programa “Proposta indecent”. Es parla de la situació a Burkina Faso, de l’estat actual del projecte d’escolarització a Tanseiga (subvencions…), de la importància de la sensibilització a casa nostra, i d’altres aspectes relacionats amb la cooperació al desenvolupament.